II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

11 лютого 2019 р. наказом № 86 по Харківському національному університеті радіоелектроніки було створено галузеву конкурсну комісію для організації та проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Ця комісія є головною інстанцією, яка визначає найкращі наукові та науково-прикладні роботи, що виконані студентами українських закладів вищої освіти за навчальною спеціальністю 122 Комп’ютерні науки протягом 2018 року. Від кафедри ІУС до складу галузевої комісії увійшли д.т.н., проф., зав. каф. ІУС Левикін Віктор Макарович та д.т.н., доц., проф. каф. ІУС Євланов Максим Вікторович.