Кафедра вітає асистента Юр’єва Івана Олексійовича з успішним захистом кандидатської дисертації

Кафедра ІУС вітає асистента Юр’єва Івана Олексійовича з успішним захистом кандидатської дисертації зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології на тему “МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ ІТ-СЕРВІСІВ”, який відбувся 16 жовтня 2019 року в ХНУРЕ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.052.08

Науковий керівник д.т.н., професор, завідувач кафедри ІУС Левикін В.М.