28 січня 2020 року пройшло обговорення навчальних планів зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

На засіданні кафедри 28 січня 2020 року (Протокол №9) пройшло
обговорення навчальних планів зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки
освітньо-професійної програми «Інформаційні технології управління»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); освітньо-професійних
програм «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Управління
проектами в галузі інформаційних технологій» другого (магістерського)
рівня вищої освіти); освітньо-наукової програми підготовки докторів
філософії (третій рівень вищої освіти).

Прийнято рішення взяти за основу перелік дисциплін розглянутих
навчальних планів та розпочати обговорення їх змісту з залученням
студентів, випускників та роботодавців з метою їх можливого вдосконалення.

Ознайомитися з навчальними планами можна за посиланням http://ics.nure.ua/navchalni-plani/