Анотації дисциплін

Дисципліни вільного вибору студента

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки

 1. Теорія інформаційних систем
 2. Теорія організації
 3. Системи управління розподіленими базами даних
 4. Візуальні мови та середовища розробки додатків
 5. Патерни і фреймворки Internet-програмування
 6. Сучасні технології баз даних
 7. Математичне забезпечення інформаційних управляючих систем
 8. Патерни програмування і проектування
 9. SOA і патерни проектування
 10. Впровадження інформаційних управляючих систем
 11. Системи автоматизації документообігу
 12. Internet-технології та мова програмування JAVA
 13. Технології управління якістю і тестування програмних продуктів
 14. Пошукові системи та SEO
 15. Рефакторинг програмного забезпечення
 16. Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів
 17. Мобільні інформаційні технології
 18. Інформаційні системи в управлінні персоналом
 19. Технології логістичного управління
 20. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства
 21. Вбудовані системи і системи реального часу
 22. Автоматизація управління підприємством
 23. Геоінформаційні системи
 24. Адміністрування та оптимізація баз даних
 25. Технології стратегічного управління проектами
 26. Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
 27. SCADA-системи

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 – Інформаційні системи та технології

Освітня програма: Інформаційні системи та технології

 1. Мобільні інформаційні технології
 2. Пошукові системи та SEO
 3. Інформаційні технології обробки даних в ІС
 4. Internet-технології та мова програмування JAVA
 5. Телекомунікаційні технології в ІС
 6. Патерни і фреймворки Internet програмування
 7. Візуальні мови та середовища розробки додатків
 8. Хмарова архітектура побудови інформаційних систем
 9. Ергономіка ІС
 10. Вбудовані системи і системи реального часу
 11. Патерни програмування і проектування
 12. SOA і патерни проектування
 13. ІС менеджменту бізнес-процесів
 14. Адміністрування та оптимізація баз даних
 15. SCADA-системи
 16. Аналіз великих масивів даних
 17. Розподілені та паралельні бази даних
 18. Впровадження ІС