Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM–2018

відбудеться з 28 по 30 листопада 2018 р. в м. Харкові за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Співорганізатори конференції:
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України (м. Київ, Україна), Університет економіки у Братиславі (м. Братислава, Словаччина), Університет інформаційних технологій і комунікацій (м. Багдат, Ірак), Університет Лондона (Cass Business School) (м. Лондон, Великобританія), Медичний коледж Ері (LECOM) (м. Брейдентон, США), Центр педіатрії імені Іоанна Павла II в Сосновці (м. Сосновець, Польща), Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (м. Київ, Україна), Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна), ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України» (м. Харків, Україна), Харківська медична академія післядипломної освіти (м. Харків, Україна), Харківський національний медичний університет (м. Харків, Україна).

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ISM–2018.

Програмний комітет:

 • Аврунін О.Г., Харківський національний університет радіоелектроніки, професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Алексєєнко А.П., Харківський національний медичний університет, професор, д.філос.н., м. Харків, Україна.
 • Бих А.І., Харківський національний університет радіоелектроніки, професор, д.ф.-м.н., м. Харків, Україна.
 • Висоцька О.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Георгиянц М.А., Харківська медична академія післядипломної освіти, проректор з наукової роботи, д.мед.н., м. Харків, Україна.
 • Дьомін Д.А., д.т.н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», директор ПП «Технологічний Центр», м. Харків, Україна.
 • Злепко С.М., Вінницький національний технічний університет, професор, д.т.н., м. Вінниця, Україна.
 • Коваленко А.С., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, професор, д.мед.н., м. Київ, Україна.
 • Клименко В.А., Харківський національний медичний університет, професор, д.мед.н., м. Харків, Україна.
 • Колесникова О.В., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, професор, д.мед.н., м. Харків, Україна.
 • Коростий В.І., «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, професор, д.мед.н., м. Київ, Україна.
 • Левикін В.М., Харківський національний університет радіоелектроніки, професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Максименко В.Б., Національний технічний університет України «КПІ», професор, д.мед.н., м. Київ, Україна.
 • Малєєва О.В., Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Майоров О.Ю., Харківська медична академія післядипломної освіти, професор, д.мед.н., м. Харків Україна.
 • Настенко Є.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор, доктор біологічних наук, м. Київ Україна.
 • Новиков А.А., Херсонський державний технічний університет, професор, д.хім.н., м. Херсон, Україна.
 • Новікова І.В., КПОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», к.б.н., м. Харків, Україна.
 • Павлов С.В., Вінницький національний технічний університет, професор, д.т.н., м. Вінниця, Україна.
 • Піротті Е.Л., Національний технічний університет «ХПІ», професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Рубан І.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Сорокатий Р.В., Хмельницький національний університет, професор, д.т.н., м. Хмельницький, Україна.
 • Федорович О.Є., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Філатов В.А., Харківський національний університет радіоелектроніки, професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
 • Яворський Б.І., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор, д.т.н., м. Тернопіль, Україна.
 • Alexander Sinelnikov, Department of Pathology, Lake Erie College of Medicine (LECOM), Bradenton, FL, USA.
 • Mohammed Q. Mohammed, Department of the information technology and business, University Information Technology and Communications, Baghdad, Iraq.
 • Nadiya Dubrovina, Department of Finance, University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia.
 • Prezes Zarzadu, dr. n. med. Andrzej Siwiec, Centrum Pediatrii im. Jana Pawla II w Sosnowcu Sp. z.o.o. Poland.
 • Russell Gerrard, Faculty of Actuarial Science and Insurance, Cass Business School, University of London, London, UK.
 • Saif Q. Muhamed, Department of the information technology and business, University Information Technology and Communications, Baghdad, Iraq.

Напрямки роботи конференції:

 • Секція 1. Електронна охорона здоров’я.
 • Секція 2. Математичне моделювання біологічних процесів і систем.
 • Секція 3. Інтелектуальні технології в медицині та системи підтримки прийняття лікарських рішень.
 • Секція 4. Доказова медицина та біоетичні аспекти в інформаційному суспільстві.
 • Секція 5. проблеми передачі, обробки, зберігання, аналізу і захисту медико-біологічної інформації.
 • Секція 6. ІТ-менеджмент в охороні здоров’я та керування якістю медичної допомоги.

До участі в роботі конференції запрошуються: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти та магістранти закладів вищої освіти; провідні науковці з досліджень в області інформаційних технологій в медицині; керівники і фахівці медичних організацій, що відповідають за впровадження інформаційних технологій в охороні здоров’я та соціальній сфері; представники замовників та розробників медичних інформаційних систем різного рівня і функціонального призначення.

Робочі мови конференціїукраїнська, англійська, російська.

Передбачається видання збірнику матеріалів конференції “Інформаційні системи та технології в медицині“ (ISM–2018).

Авторам доповідей, в яких розглядаються найбільш актуальні та сучасні IT-рішення для галузі охорони здоров’я, буде запропоновано опублікувати свої результати у вигляді наукової статті у спеціалізованому номері журналу «АСУ та прилади автоматики».

Для участі у роботі конференції необхідно зареєструватися на сайті та надіслати на адресу оргкомітету:

 • заявку згідно з формою, що додається (Додаток 1);
 • тези доповіді у друкованому та електронному вигляді, оформлених згідно із вимогами та зразком (Додатки 2, 3).
  У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові оригінальні результати, які були отримані авторами;
 • копію квитанції про сплату орг. внеску (оплата орг. внеску здійснюється після повідомлення про прийняття тез доповіді до друку, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку роботи конференції).
1 Остання дата подання заявки на участь у конференції 30 червня 2018 року
2 Остання дата подання тез доповіді 30 вересня 2018 року
3 Повідомлення про прийняття тез доповіді 3до 15 жовтня 2018 року
4 Проведення конференції з 28 по 30 листопада 2018 року

Вартість участі у конференції:

Організаційний внесок складає: очна участь – 70 грн. (для громадян інших держав – 30 €); заочна участь – 50 грн. (для громадян інших держав – 20 €).
Форми участі: усна доповідь, тільки публікація тез або вільний слухач.

Організаційний внесок передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми, друк збірника наукових праць, сертифікатів учасників конференції, технічну підтримка заходу тощо).

Кошти переказувати на рахунок Харківського національного університету радіоелектроніки, код ЗКПО:02071197, банк: ДКСУ, Р/р № 31250295105108 в м. Харкові, МФО банка 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Очна презентація результатів своїх наукових досліджень в області розробки та використання IT-технологій в медицині надає можливість отримати іменний сертифікат учасника конференції. Електронна версія збірника надається безкоштовно.

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).

Даний інформаційний лист є запрошенням до участі у конференції. Конференція проводиться за підтримкою МОН України відповідно до протоколу наради від 06.03.2018 щодо відбору міжнародних наукових конференцій, проведення яких заплановано закладами вищої освіти протягом 2018 року.

Адреса Оргкомітету та Виконавчого секретаріату ISM–2018:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНКИ Проспект Науки, 14, 61166, Харків, Україна., кафедра ІУС, Тел. +38 (057) 702-14-64, 702-14-51, Координатор конференції ISM–2018: д.т.н., проф. Висоцька Олена Володимирівна, (тел.:+38(067) 572-64-18, e-mail: olena.vysotska@nure.ua).

Зареєструватися