Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM–2018

відбудеться з 28 по 30 листопада 2018 р. в м. Харкові за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Співорганізатори конференції:
Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина», Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України (м. Київ, Україна), Університет «Хуманітас» (м. Сосновець, Польща), Вища Школа Економіки та Менеджменту Публічній Адміністрації (м. Братислава, Словаччина), Університет інформаційних технологій і комунікацій (м. Багдад, Ірак), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна), Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна), ДУ «Нацiональний iнститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» (м. Харків, Україна), Харківська медична академія післядипломної освіти (м. Харків, Україна), Харківський національний медичний університет (м. Харків, Україна).

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ISM–2018.

Голова конференції – ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, професор, д. т. н., Семенець В.В.
 
Програмній комітет конференції:
Аврунін О. Г., професор, д. т. н., м Харків, Україна.
Алексєєнко А. П., професор, д. філос. н., м. Харків, Україна.
Бих А. І., професор, д. ф.-м. н., м. Харків, Україна.
Бодянський Є.В., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Висоцька О. В., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Георгіянц М. А., професор, д. мед. н., м. Харків, Україна.
Дьомін Д. О., професор, д. т. н., Харків, м. Харків, Україна.
Злепко С. М., професор, д. т. н., м. Вінниця, Україна.
Килівник В. С., к. мед. н., м. Вінниця, Україна.
Клименко В. А., професор, д. мед. н., м. Харків, Україна.
Коваленко О. С., професор, д. мед. н., м. Київ, Україна.
Колеснікова О. В., професор, д. мед. н., м. Харків, Україна.
Коростій В. І., професор, д. мед. н., м. Харків, Україна.
Левикін В. М., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Майоров О. Ю., професор, д. мед. н., м. Харків, Україна.
Максименко В. Б., професор, д. мед. н., м. Київ, Україна.
Малєєва О. В., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Мінцер О.П., професор, д. мед. н., г. Київ, Україна.
Морозов А.О. академік НАНУ, професор, д. т. н., г. Київ, Україна.
Настенко Є. A., професор, д.біол.н., к.т.н., м. Київ Україна.
Новіков О. О., професор, д. хім. н., м. Херсон, Україна.
Новікова І. В., к. мед. н., м. Харків, Україна.
Павлов С. В., професор, д. т. н., м. Вінниця, Україна.
Панченко О.А., професор, д.мед.н., м. Київ, Україна.
Піротті Є. Л., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Рубан І. В., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Томашевський Р.С. доцент, к.т.н., м. Харьків, Україна.
Файнзільберг Л. С., професор, д.т.н., м. Київ, Україна.
Федорович О. Є., професор, д.т.н., м. Харків, Україна.
Філатов В. О., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Фролов О.В., професор, д. біол.н., м. Мінськ, Республіка Білорусь.
Чалий С.Ф., професор, д. т. н., м. Харків, Україна.
Яворський Б. І., професор, д. т. н., м. Тернопіль, Україна.
Andrzej Siwiec, PhD, Director of Pediatric Center named after Jan Pawel II, Sosnowiec, Poland.
Bernard Richards, Prof. Dr. Manchester, England.
Georges Dagher, PhD, Director of Biobanques infrastructure, Inserm, Paris, France.
Gianfranco Raimondi, Prof., Rome, Italy.
Mohammed Q. Mohammed, PhD, Baghdad, Iraq.
Nadiya Dubrovina, PhD, Bratislava, Slovakia.
Oleksandr Gryshkov, PhD, Hannover, Germany.
Rolf Engelbrecht, Prof., D.Sc., Neuherberg, Germany.
Saif Q. Muhamed, PhD, Baghdad, Iraq.
Sergey Balandin, Adj.Professor, Tampere, Finland.
Zbignew Sliwinski, Prof., D.Sc., Wroclaw, Poland.
 
Оргкомітет:
Васильцова Н. В., доцент, к. т. н., м. Харків, Україна
Висоцька О. В., професор, д. т. н., м. Харків, Україна
Доброродня Г. С., інженер І кат., м. Харків, Україна
Панфьорова І. Ю., доцент, к. т. н., м. Харків, Україна
Печерська А. І., доцент, к. т. н., м. Харків, Україна
Порван А. П., доцент, к. т. н., м. Харків, Україна
Сінельник С. П., інженер, м. Харків, Україна
Страшненко Г. М., н. с., к. т. н., м. Харків, Україна

Напрямки роботи конференції:

 • Секція 1. Електронна охорона здоров’я. Перспективи впровадження е-Health. ІТ‑менеджмент в охороні здоров’я та керування якістю медичної допомоги.
 • Секція 2. Інтелектуальні технології в медицині та системи підтримки прийняття лікарських рішень; е-Mental Health.
 • Секція 3. Доказова медицина. Інформаційні діагностичні технології. Телемедицина. mHealth. Біоетика в інформаційному суспільстві.
 • Секція 4. Математичне моделювання біологічних процесів і систем.
 • Секція 5. Проблеми аналізу, зберігання, передачі і захисту медико-біологічної інформації.

До участі в роботі конференції запрошуються: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти та магістранти закладів вищої освіти; провідні науковці з досліджень в області інформаційних технологій в медицині; керівники і фахівці медичних організацій, що відповідають за впровадження інформаційних технологій в охороні здоров’я та соціальній сфері; представники замовників та розробників медичних інформаційних систем різного рівня і функціонального призначення.

Робочі мови конференціїукраїнська, англійська, російська.

Передбачається видання збірнику матеріалів конференції “Інформаційні системи та технології в медицині“ (ISM–2018).

Авторам доповідей, в яких розглядаються найбільш актуальні та сучасні IT-рішення для галузі охорони здоров’я, буде запропоновано опублікувати свої результати у вигляді наукової статті у спеціалізованому номері журналу «АСУ та прилади автоматики».

Для участі у роботі конференції необхідно зареєструватися на сайті та надіслати на адресу оргкомітету:

 • заявку згідно з формою, що додається (Додаток 1);
 • тези доповіді у друкованому та електронному вигляді, оформлених згідно із вимогами та зразком (Додатки 2, 3).
  У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові оригінальні результати, які були отримані авторами;
 • копію квитанції про сплату орг. внеску (оплата орг. внеску здійснюється після повідомлення про прийняття тез доповіді до друку, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку роботи конференції).

Вартість участі у конференції:

Організаційний внесок складає: очна участь — 70 грн. (для громадян інших держав – 30 €); заочна участь — 50 грн. (для громадян інших держав – 20 €).
Форми участі: усна доповідь, тільки публікація тез або вільний слухач.

Організаційний внесок передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми, друк збірника наукових праць, сертифікатів учасників конференції, технічну підтримка заходу тощо).

Очна презентація результатів своїх наукових досліджень в області розробки та використання IT-технологій в медицині надає можливість отримати іменний сертифікат учасника конференції. Електронна версія збірника надається безкоштовно.

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).

 

Даний інформаційний лист є запрошенням до участі у конференції. Конференція проводиться за підтримкою МОН України відповідно до протоколу наради від 06.03.2018 щодо відбору міжнародних наукових конференцій, проведення яких заплановано закладами вищої освіти протягом 2018 року.

Адреса Оргкомітету та Виконавчого секретаріату ISM–2018:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНКИ Проспект Науки, 14, 61166, Харків, Україна., кафедра ІУС, Тел. +38 (057) 702-14-64, 702-14-51, Координатор конференції ISM–2018: д.т.н., проф. Висоцька Олена Володимирівна, (тел.:+38(067) 572-64-18, e-mail: olena.vysotska@nure.ua).

Зареєструватися

 

 

                                            Додаток 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Місце роботи, посада:

 

Науковий ступінь, вчене звання:

 

Бажаєте прийняти участь у конференції як:

доповідач чи слухач?

 

Форма участі: очна / заочна   (обрати)

 

Тема доповіді/повідомлення:

 

Замовлення готелю:

Якщо Так:

— вкажіть, будь ласка, дату бронювання, час перебування в готелі та наявність додаткового сервісу:

— розміщення в одно- чи двомісному номері,

— наявність сніданку,

— зірковість готелю,

— розташування готелю в конкретному районі міста,

— наявність паркування, інше.

 

Якщо Ні:

Встановіть будь ласка, прочерк.

 

Якщо Вам потрібне офіційне запрошення на конференцію, вкажіть, будь ласка, адресу (поштову або електронну), куди  надіслати запрошення.

 

Контактні дані:

адреса, телефон, мобільний телефон, факс, e-mail

 

 

ПРИМІТКА. У випадку, коли після надіслання реєстраційної форми виявиться, що Ваша участь в даній конференції, за тих чи інших обставин, є неможливою, прохання завчасно повідомити про це оргкомітет!

 

    Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ:

 

 • Обсяг – 2 повні сторінки формату А4;
 • Поля – 20 мм; абзацний відступ 1 см.
 • Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – одинарний;
 • Анотація англійською мовою (до 6 рядків).
 • Текст рукопису має бути структурованим та містити усі основні частини, характерні для описання наукового дослідження: вступ (відображає актуальність, формулювання мети і задач дослідження); суть (виклад основного матеріалу дослідження з описанням ідеї, методу та обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки (відображають результати дослідження, їх наукову новизну і практичну значущість, порівняння з світовими аналогами, перспективи), перелік посилань (до 5 джерел посилань).
 • Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, повинні бути набрані як об’єкти Microsoft Equation. Висота формульних кеглів: змінна – 12 пунктів, індекс – 8, над- і підіндекс – 8, основний (індексний) математичний символ – 10.
 • Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: СorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel.

 

 

Порядок розміщення матеріалу:

УДК

НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка)

Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів по центру рядка.

Наступним рядком – повне найменування організації по центру рядка.

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, E-mail організації або авторів.

Наступним рядком – анотація англійською мовою (до 6 рядків).

Через рядок – з абзацу друкувати текст доповіді.

Перелік посилань

 

 

Додаток 3

 

ЗРАЗОК                                                               

УДК 004.621

СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОПОМІТНИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

І. І. Іванов, М. А. Сергєєв

Харківський національний університет радіоелектроніки

61166, Харків, пр. Науки, кафедра. ХХХХХХХХ, тел. (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ,

E-mail: ivanov@kture.kharkov.ua ; факс (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

            The given work is devoted to the modern developments in  the field of microwave devices used measuring etc. … (до 10 рядків).

 

         Текст доповіді …

 

Перелік посилань …