Силабуси

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки

 1. Web-технології та JavaScript
 2. Адміністрування і моніторинг комп’ютерних хмарових мережних систем
 3. Аналіз великих масивів даних
 4. Вимоги та моделі ІУС
 5. Дискретна математика ІТІР
 6. Дискретна математика ІТУ
 7. Дискретна математика КНТ
 8. Дискретні структури ІУСТ
 9. Дискретні структури УПГІТ
 10. Інформаційний менеджмент в медицині
 11. Інформаційні технологіі в закладах охорони здоров’я
 12. ІС та гнучкі технології управління проектами
 13. Комп’ютерні мережі
 14. Крос-платформне програмування
 15. Менеджмент даних в ІС
 16. Менеджмент проєктних даних
 17. Мережні технології
 18. Методи оптимізації та дослідження операцій
 19. Методологія Agile розробки інформаційних систем
 20. Методологія та методи управління проектами в галузі інформаційних технологій
 21. Об’єктно орієнтоване програмування
 22. Організація баз даних та знань
 23. Основи баз даних та знань 126
 24. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 25. Проектування інформаційних систем
 26. Розподілені та паралельні бази даних
 27. Системи управління розподіленими базами даних
 28. Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
 29. Системний аналіз
 30. Сучасні технології баз даних
 31. Сучасні технології програмування Мова Python
 32. Теорія алгоритмів
 33. Технології адміністрування та оптимізації баз даних
 34. Технології об’єктно орієнтованного програмування
 35. Технології стратегічного управління проектами
 36. Технології управління якістю і тестування програмних продуктів
 37. Управління вимогами до ІТ-продукту
 38. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства
 39. Управління ІТ-проектами
 40. Управління ІТ-сервісами і контентом
 41. Управління командою проєкту
 42. Проектний аналіз в галузі ІТ
 43. Управління портфелями проектів та програмами в ІТ
 44. Автоматизація управління підприємством
 45. Управління розкладом і вартістю ІТ
 46. Впровадження інформаційних управляючих систем
 47. Математичне забезпечення інформаційних управляючих систем
 48. INTERNET – технології та мова програмування JAVA
 49. Візуальні мови та середовища розробки додатків
 50. Технологія програмування на Jаvа
 51. Пошукові системи та SЕО
 52. Розробка та просування Web-базованих систем
 53. Операційні системи та системне програмування
 54. Патерни та фреймворки internet програмування
 55. Інтелектуальні управляючі системи
 56. Технологіі захисту інформаціі
 57. Нечітки множини
 58. DevOps-технологii пiдтримки IТ проектів
 59. Інформаційні технологіі обробки даних