Обговорення питання щодо запровадження нової освітньо-наукової програми «Управління проектами в галузі інформаційних технологій»

На засіданні кафедри ІУС пройшло обговорення питання щодо
запровадження нової освітньо-наукової програми «Управління проектами в
галузі інформаційних технологій» (термін навчання 1 р. 9 міс., другий
(магістерський) рівень вищої освіти) за спеціальністю 122 Комп’ютерні
науки, починаючи з 2021 року прийому.