Міхнова Аліна Володимирівна

Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, начальник навчального відділу, член НМР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1985 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». 1985 р. – молодший науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1994 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.25.05 – Інформаційні системи і процеси, дисертацію захистила у ХІРЕ.

1994 р. – старший науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1995 р. – провідний науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1995 р. – старший викладач  кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1996 р. – доцент кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ (з 1997 р. – кафедра Інформаційних управляючих систем).

2017 р. – начальник навчального відділу Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: Теорія організації, Теорія інформаційних систем, Управління якістю та ефективністю в проектах (зокрема ІТ-проектах), Ефективність інформаційних управляючих систем.

Наукова діяльність

З 1985 р. приймала участь у виконанні 23 госпдоговірних, держбюджетних науково-дослідних робіт та робіт з науково-технічного співробітництва у сфері прогресивних інформаційних технологій, в 9 з них як відповідальний виконавець.

Міжнародна діяльність

2001 р. – участь у TEMPUS-проекті UM_CP-20560-1999 з використання Європейської системи навчальних кредитів (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)) у системі вищої освіти України.

Нагороди та премії

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Публікації та патенти

Має 62 публікації, у тому числі 2 авторських свідоцтва, 1 патент

Публікації останніх років:

  1. Михнов Д.К., Михнова А.В. Формирователь частотних сигналов для систем телемеханики. – Прикладная радиоэлектроника. – 2006, том 5, № 2. – С. 276 – 278
  2. Михнова А.В., Михнов Д.К Применение инфракрасных фотомодулей в информационных системах. –  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Всеукраинский научно-технический сборник.-Харьков, 2008, c. 72-75
  3. Михнов Д.К., Михнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед Обобщенный критерий эффективности беспроводного сегмента информационной системы предприятия / Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС ім.. І.Кожедуба. 2010. – Вип..3 (25). – 174–176
  4. Михнов Д.К., Михнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед  Выбор набора параметров для имитационного моделирования беспроводного сегмента информационной системы / Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2010. – Вип. 3(15). – С. 229–231
  5. Михнов Д.К., Михнова А.В.,  Мухамед Саиф К. Обобщенный критерий выбора комплекса технических средств специализированной информационной системы предприятия // Збірник наукових праць „Системи управління, навігації та зв’язку”. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2012. – Вип. 1(21). – С. 101–104
  6. Михнова А.В., Михнова Е.Д. Особенности визуализации данных в системах диагностики // Збірник наукових праць «Cистеми обробки інформації». – Харків, 2012 – Вип. 2 (100). – С  67–70
  7. Михнов Д.К., Михнова А.В., Саиф К. Мухамед, Выбор комплекса технических средств подсистем регистрации данных информационных систем. – Кременчук, “Нові технології”, 2010, № 1 (27 ). – С. 158-161
  8. Михнов Д.К., Михнова А.В., Саиф К. Мухамед Информационная технология выбора технических средств для систем сбора информации // Информационные системы и технологии: материалы Международ. науч.-техн. конф., Морское– Харьков, 22–29 сентября 2012.: тезисы докладов. – Х.: НТМТ, 2012. – С. 53.