Міхнов Дмитро Кіндратович

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1976 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1976 р. – інженер спеціалізованого конструкторського бюро  ХІРЕ.

1977 р. – молодший науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1978 р. – старший науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

1985 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління, дисертацію захистив у ХІРЕ.

1989 р. – провідний науковий співробітник кафедри Автоматизованих систем управління ХІРЕ.

2001 р. – доцент кафедри Штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки.

2005 р. – доцент кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

2012 р. – професор кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: «Проектування комплексу засобів автоматизації ІУС»; «Вбудовані системи та системи реального часу» та «Об’єктно-орієнтовані комплекси засобів автоматизації ІУС», «Управлінські рішення в ІУС», «Прийняття проектних рішень», «Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право».

Наукова діяльність

З 1974 р. приймав участь у виконанні 32 госпдоговірних, держбюджетних науково-дослідних робіт та робіт з науково-технічного співробітництва у сфері прогресивних інформаційних технологій, в 17 з них як відповідальний виконавець, в 8 – як керівник.

Нагороди та премії

Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

Публікації та патенти

Має 89 публікації, у тому числі 23 авторських свідоцтва, 2 свідоцтва на промисловий зразок.

Публікації останніх років:

  1. Михнов Д.К., Дацик М.А., Заболотный М.В. Разработка подхода к оценке эффективности применения беспроводных технологий в информационных системах предприятий с распределенной структурой. –  Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2008. – Вип. 2(6). –  С. 117-119
  2. Михнова А.В.,Михнов Д.К Применение инфракрасных фотомодулей в информационных системах. –  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Всеукраинский научно-технический сборник.-Харьков, 2008, c. 72-75
  3. Дьяконенко Е.С., Михнов Д.К., Яворский В.В. Информационное сопровождение донора в службе крови // Сб. тез. Докл. VI Международной научно-практической конференции «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии». – Харьков, 2010 – С. 307-308
  4. Михнов Д.К., Мохаммед К. Мохаммед Особенности организации беспроводного сегмента для информационных систем предприятия. – Кременчук, “Нові технології”, 2010, № 1(27). – С. 191-194
  5. Михнов Д.К., Михнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед Обобщенный критерий эффективности беспроводного сегмента информационной системы предприятия / Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС ім.. І.Кожедуба. 2010. – Вип..3 (25). – 174–176
  6. Михнов Д.К., Михнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед  Выбор набора параметров для имитационного моделирования беспроводного сегмента информационной системы / Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2010. – Вип. 3(15). – С. 229–231
  7. Михнов Д.К., Михнова А.В.,  Саиф К. Мухамед Обобщенный критерий выбора комплекса технических средств специализированной информационной системы предприятия // Збірник наукових праць „Системи управління, навігації та зв’язку”. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2012. – Вип. 1(21). – С. 101–104
  8. Михнов Д.К., Михнова А.В., Саиф К. Мухамед, Выбор комплекса технических средств подсистем регистрации данных информационных систем. – Кременчук, “Нові технології”, 2010, № 1 (27 ). – С. 158-161
  9. Михнов Д.К.,  Саиф К. Мухамед Технология оптимизации структуры технических средств специализированных информационных систем // Наук. журн. «Системи обробки інформації». – Харків, 2012 – № 3.(101). – С 101 – 103
  10. Михнов Д.К., Михнова А.В., Саиф К. Мухамед Информационная технология выбора технических средств для систем сбора информации // Информационные системы и технологии: материалы Международ. науч.-техн. конф., Морское– Харьков, 22–29 сентября 2012.: тезисы докладов. – Х.: НТМТ, 2012. – С. 53.