Кудрявцева Марина Сергіївна

Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2005 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), по спеціальності «Інформаційні управляючі системита технології», кваліфікація «аналітик комп’ютерних систем».

2008 р. – асистент кафедриІнформаційних управляючих систем.

2008 р. кандидат технічних наук, дисертацію захистила в ХНУРЕ.

2009 р. – старший викладач кафедриІнформаційних управляючих систем.

2010 р. – доцент кафедриІнформаційних управляючих систем.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Візуальні мови і середовища розробки додатків»,  «Internet-технології та мова програмування Java» , «Математичне забезпечення ІУС» , «Впровадження ІУС», «Управління якістю створення ІУС»

Наукова діяльність

Брала участь у НДР: договір №05-23 від 1 червня 2005 р. Напрями наукової діяльності:архітектура, моделювання, розробка додатків, нові технології IT.

Публікації та патенти

Має 50 публікацій.