Васильцова Наталія Володимирівна

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Васильцова Наталія Володимирівна

+38 (057) 702-14-51

nataliia.vasyltsova@nure.ua

Освіта та кар’єра

1980 р. – закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1980 р. – інженер, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору (НДС) ХІРЕ.

1988р. – науковий співробітник, старший науковий співробітник НДС ХІРЕ.

1991р. –кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 – управління в технічних системах, дисертацію захищала в ХІРЕ.

1993р. – старший викладач кафедри АСУ (ХТУРЕ).

1995р. – отримала вчене звання старшого наукового співробітника,

с 1996 р. – доцент кафедри Інформаційних управляючих систем (ІУС) ХТУРЕ.

2005 р. – отримала вчене звання доцента.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Дискретна математика», «Математичні методи дослідження операцій», «Дискретні структури», «Управління роботою проектних команд».

Наукова діяльність

В 2003-2005 рр. була начальником відділу ІАС «Університет», який здійснював розробку і впровадження інформаційно-аналітичної системи «Університет» в ХНУРЕ.

Під час роботи в ХНУРЕ брала участь у виконанні 4 госпдоговірних та 7 держбюджетних науково-дослідних роботах (НДР).

Була виконавцем держбюджетної НДР: «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом («Університет»)»; виконавцем держбюджетної НДР «Методи і моделі побудови Web-сервісів для задач управління бізнес-процесами в інтелектуальному інформаційному середовищі»; відповідальним виконавцем держбюджетної НДР «Розробка моделей і методів управління ІТ-проектами створення, впровадження, експлуатації і модернізації інтелектуальних інформаційних середовищ, систем і технологій регіональних соціо-економічних об’єктів»; відповідальним виконавцем госпдоговірної НДР «Розробка інформаційної системи управління навчальним процесом (1 черга)»; виконавцем госпдоговірної НДР «Розробка специфікацій на інформаційну технологію інтеграції різнорідних сервісів інформаційної системи управління підприємством.

Громадська і міжнародна діяльність

Є відповідальним за організацію НДРС на кафедрі ІУС, науковим секретарем секції Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті», організовує конкурси студентських наукових робіт, олімпіади, виставки.

Нагороди та премії

Медаль «За трудовое отличие» (20.08.1986р.)

Публікації та патенти

Має понад 120 науково-методичних публікацій. Автор 3 патентів.