Чалий Сергій Федорович

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, член НТР, доктор технічних наук, професор
Чалий Сергій Федорович

serhii.chalyi@nure.ua

Освіта та кар'єра

1986 г. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Автоматизовані системи управління».

1992 г. – кандидат технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність: «Управління в технічних системах». Тема дисертації – «Методи імітаційного моделювання в задачах оперативного управління складними технологічними комплексами в екстремальних режимах роботи».

1993 р.– старший викладач кафедри технічної кібернетики.

1995 р.– доцент кафедри технічної кібернетики.

2007 р.– професор кафедри інформаційних управляючих систем.

2008 р. – доктор технічних наук, ХНУРЕ, спеціальність 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». Тема дисертації – «Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології)».

1996 – 2001 р. – заступник декана з навчальної роботи факультету прикладної математики та менеджменту.

2001 – 2005 р. – заступник директора інституту комп’ютерних та інформаційних технологій.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 1. “Операційні системи”;
 2. «Управління ІТ-інфраструктурою підприємства»;
 3. «Патерни і фреймворки Internet програмування»;
 4. Рефакторинг програмного забезпечення;
 5. Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів;
 6. Менеджмент ІТ-інфраструктури організації;
 7. Інтелектуальні управляючі системи та технології;
 8. Технології моделювання та управління бізнес-процесами.

Наукова робота

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Харківському національному університеті радіоелектроніки, член науково-технічної ради ХНУРЕ.

Науковий напрямок пов’язаний з розробкою моделей, методів і технологій автоматизованого управління бізнес-процесами (в тому числі із змінною структурою) в умовах неконтрольованих зовнішніх збурень.

Науковий напрямок передбачає вирішення таких завдань:

 • розробка моделей представлення бізнес-процесів підприємства;
 • розробка моделей представлення бізнес-правил підприємства;
 • дослідження і розробка методів інтелектуального аналізу бізнес-процесів і їх елементів з використанням шаблонів;
 • дослідження і розробка методів верифікації моделей бізнес-процесів;
 • оцінювання повноти та несуперечності бізнес-правил з використанням технологій Process Mining;
 • розробка інструментальних, програмних засобів управління бізнес-процесами із змінною структурою.

Публікації та патенти

 1. Чалый С.Ф., Левыкин И.В. Методы, модели и информационные технологии процессного управления полиграфическим производством: монографія. / С.Ф. Чалый, И.В. Левыкин // Харьков: ФОП Панов А.М., 2017. – 257 с.
 2. Чалий В.П. Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі/ Чалий В.П., С. Ф. Чалый// Системи обробки інформації. –Х.:ХУПС, 2015. – Вип.2 (127). – С. 13-16.
 3. Чалый С. Ф. Извлечение прецедентов с использованием технологии интеллектуального анализа процессов  / С. Ф. Чалый, И. Б. Буцукина // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 9. – С. 79-82.
 4. Чалый С. Ф.Темпорально-объектные модели события и процесса в задачах моделирования рассуждений на основе прецедентов/ С. Ф. Чалый, И. Б. Прибыльнова//Уральский научный вестник. –  2015. -№19 (150). – С. 71-75.
 5. Чалый С.Ф. Левыкин И.В. Разработка обобщенной процессной модели прецедента, метода его формирования и использования. Управляющие системы и машины. – УСиМ, 2016. – № 3. – С. 42–52.
 6. Чалий С. Ф. Метод адаптивного процесного управління на основі прецедентного підходу/ С. Ф. Чалий, І. В. Левикін//Наукоємні технології № 4 (32), 2016 – С. 410-414.
 7. Чалый С.Ф.  Ситуационный поход к представлению темпоральных знаний прецедентов  / С.Ф. Чалый, И.Б. Прибыльнова // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – 2016. – № 45. – С. 70-73.
 8. Чалый С.Ф. Разработка метода формирования процессной модели решения задачи в составе прецедента/ С.Ф. Чалый, И.В. Левыкин //Вісник херсонського національного технічного університету, 2016 – № 4(59). – С. 212-215.
 9. Чалый С.Ф. Метод построения интервальной модели процесса решения задачи в составе прецедента на основе анализа журнала событий/ С. Ф. Чалый, И.В. Левыкин // Наукові праці ВНТУ, 2016, № 4. – С. 1-8.
 10. Чалый С.Ф. Методи динамічного визначення пріоритетів доступу до ресурсів в задачах прецедентного управління насквозними бізнес-процесами  / С.Ф. Чалый, І.В. Левикін // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – 2017. – № 51. – С. 53-57.