Шеховцова Вікторія Іванівна

Завідувач навчальною лабораторією кафедри інформаційних управляючих систем, доцент кафедри Інформаційних управляючих систем, кандидат педагогічних наук, доцент

Шеховцова Вікторія Іванівна

+38 (057) 702-14-51

Viktoriia.shekhovtsova@nure.ua

 

Освіта

1985 р. закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»;

1994 р. – завідувач відділенням Харківського машинобудівного коледжу;

2002 р. – заступник директора ХМК;

2010 р. – кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни);

2014 – доцент кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії.

2016 р. – завідувач навчальною лабораторією, доцент кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає навчальні курси:

«Математичні методи дослідження операцій», «Управління ІТ-інфраструктурой підприємства», «Автоматизація управління підприємством».

Брала участь у науково-дослідних роботах за темами:

  • 2006-2009 «Формування проектної культури  у майбутніх магістрів професійного навчання в області комп’ютерних технологій»;
  • 2010-2012 «Розробка навчально-методичних засобів для дистанційного навчання з дисциплін кафедри ІКТ у середовищі Moodle»;
  • 2012-2014 «Підвищення якості професійної освіти України на основі досвіду Міжнародного товариства інженерної педагогіки»;
  • 2015-2016 «Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів під час базової професійної комп’ютерної підготовки на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів».

2007 р. Міжнародний сертифікат інженера-педагога IGIP.

Наукові інтереси

Проектна культура, надійність і якість керуючих інформаційних систем, людський фактор в управлінні ІС, ергономіка ІТ.

Публікації та патенти

Має понад 75 публікацій, у тому числі монографію та посібник з грифом МОН.