Білова Тетяна Георгіївна

Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1997 р. – закінчила Харківський державний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Комп’ютерні системи управління та обробка інформації».

2005 р. – викладач кафедри інформаційних технологій Харківської державної академії культури (ХДАК).

2009 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології», дисертацію захистила у НТУ «ХПІ».

2010 р. – старший викладач кафедри інформаційних технологій ХДАК.

2013 р. – доцент кафедри інформаційних технологій ХДАК.

2017 р. – доцент кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ (за сумісництвом).

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Теорія алгоритмів», «Дискретна математика», «Математичні методи дослідження операцій», «Розподілені та паралельні бази даних».

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності: моделювання бізнес-процесів та процесів документообігу, хмарні обчислення, графові моделі.

Публікації та патенти

Має понад 55 публікацій.