Юр’єв Іван Олексійович

Асистент кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат технічних наук

Юр’єв Іван Олексійович

ivan.iuriev@nure.ua

Освіта та кар’єра

2014 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

З 2014 по 2017 рр. навчався аспірантурі за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”.

З 2014 асистент кафедри Інформаційних управляючих систем.

З 2019 кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

Освітня діяльність

Проведення практичних занять з дисциплін: проектування інформаційних систем, системи з сервіс-орієнтованою архітектурою, управління IT-сервісами і контентом.

Наукова діяльність

Основні напрямки наукової діяльності: методи, моделі та інформаційні технології управління інформаційними системами та ІТ-сервісами. Проектування ServiceDesk систем. Розробка web-орієнтованих інформаційних систем.

Публікації та патенти

1. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Разработка метода оценки качества инфраструктуры предприятия и ее компонентов. Науковий журнал «Системи та технології». 2016. № 1 (55). С. 59-66.
2. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Разработка моделей оценки качества инфраструктуры предприятия и инфраструктуры информационной системы. Научно-технический журнал «Радиоэлектронные и компьютерные системы». 2016. № 3 (77). С. 100-106.
3. Левикін В.М., Юр’єв І.О. Модель управління каталогом ІТ-послуг. Науковий журнал «Наукоємні технології». 2017. № 2 (34). С. 102-106.
4. Levykin V., Iuriev I. Development of a model for determining the alignment of it-services of the information system with the end-user requirements. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2017. Issue 4/2 (88). P. 4-9. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108556.
5. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Модель выбора набора ИТ-сервисов для конечных пользователей. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2017. № 45 (1217). С. 78-84.
6. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Разработка моделей инфраструктуры предприятия и инфраструктуры информационной системы, их оценка и установление соответствия между элементами моделей. Научно-технический сборник «АСУ и приборы автоматики». 2016, № 174. С. 4-9.
7. Левикін В.М., Юр’єв І.О., Петриченко О.В. Метод формування каталогу ІТ-сервісів. Научно-технический сборник «АСУ и приборы автоматики». 2018. № 175. С.54-59.
8. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Исследование моделей управления информационными системами. Материалы 19-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». Харьков, 2015. С. 164-165.
9. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Анализ уровней требований к информационной системе. Материалы 20-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». Харьков, 2016. С. 140-141.
10. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Управление каталогом ИТ-услуг. Материалы 21-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». Харьков, 2017. С. 98-99.
11. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Совершенствование информационной системы на основе ключевых показателей эффективности. Материалы IV Международной научно-практической конференции «Информационные управляющие системы». Одесса, 2015. С. 224-226.
12. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Разработка метода оценки эффективности предоставления IT-услуг. Материалы V Международной научно-практической конференции «Информационные управляющие системы». Одесса, 2016. С. 191-194.
13. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Анализ комплексных подходов к оценке информационных систем. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции «IT-перспектива». Кременчуг, 2016. С. 4-5.
14. Levykin V., Iuriev I. Stages and results of typical project on development of IT organization strategy. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo – 2017». Przemyśl: Nauka i studia, 2017. Vol. 3. P. 10-13.
15. Левыкин В.М., Юрьев И.А. Современные тенденции в развитии ИС и технологий их создания. Материалы 6-й Международной научно-практической конференции «Информационные системы и технологии ИСТ-2017». Харьков, 2017. С.66-67.
16. Юрьев И.А. Разработка шаблона описания ИТ-сервиса. Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології». Збірка наукових праць. Харків: ХНУРЕ, 2018. С.106.