Науково-навчально-дослідний центр автоматизованих систем та інформаційних технологій (ННДЦ АСІТ)

1. П.І.Б. керівника, наукового керівника, або відповідальної особи за діяльність підрозділу, посада, вчене звання, науковий ступінь, посилання на профіль на сайті університету та підрозділу (за наявності окремого сайту у домені nure.ua). Науковий керівник: д.т.н., проф., професор каф. ІУС Левикін Віктор Макарович
Директор Центру: к.т.н., с.н.с., п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна Ольга Євгеніївна
2. П.І.Б. штатних співробітників; співробітників, закріплених розпорядженням по кафедрі; співробітників, які працюють в межах виконання НДР; волонтерів; здобувачів вищої освіти, які провадять наукову діяльність під керівництвом зазначених вище осіб; посилання на їх профілі на сайті університету та підрозділу (за наявності профілей або окремого сайту у домені nure.ua).
 
3. Положення про підрозділ, затверджене Вченою радою університету

Положення про науково-навчально-дослідний центр

Наказ 59

4. Напрями досліджень, поточні завдання
 
5. Зв’язок з освітнім процесом (зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)
 
6. Основні наукові досягнення за звітний період (інформація про проєкти, гранти, НДР, наукові публікації співробітників тощо).
 
7. Інформація про наукові семінари на базі підрозділу