Дисципліни магістрів

Дисципліни підготовки магістрів

 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ

 1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)

 1. Інтелектуальна власність
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Філософські проблеми наукового пізнання
 4. Педагогіка вищої школи
 5. Економічне обґрунтування проектів
 6. Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студентів)

 1.2 Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов’язкові)

 1. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 2. Нечіткі множини

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ   

Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією Управління проектами в галузі інформаційних технологій (обов’язкові)

 1. Методологія та методи управління проектами в галузі ІТ
 2. Управління вимогами до ІТ-продуктів
 3. ІС та гнучкі технології управління ІТ-проектами
 4. Проектний аналіз в галузі ІТ
 5. Управління портфелями проектів та програмами в ІТ-галузі

Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією Управління проектами в галузі інформаційних технологій (вибіркові)

 1. Дискретні структури
 2. Управління розкладом і вартістю ІТ-проектів
 3. Управління інноваційними ІТ-проектами та стартапами
 4. Управління ІТ-сервісами і контентом
 5. Інтелектуальні технології управління
 6. Ефективність ІТ-проекту
 7. Технології DevOps у розробці програмних проектів
 8. Менеджмент проектних даних
 9. Управління командою проекту
 10. Системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами

Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією Інформаційні управляючі системи та технології (обов’язкові)

 1. Методологія agile розробки інформаційних систем
 2. Вимоги та моделі ІУС
 3. Адміністрування та моніторинг комп’ютерних хмарових мережевих систем
 4. Розробока та просування Web – базованих систем

 Дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціалізацією  Інформаційні управляючі системи та технології (вибіркові)

 1. Оптимізація комп’ютерних мереж
 2. Менеджмент даних в ІС
 3. Інформаційні технології обробки даних в ІУС
 4. Менеджмент ІТ-інфраструктури організації
 5. Ефективність ІУС
 6. Управління якістю створення ІУС
 7. Технологічні основи життєвого циклу ІС
 8. Хмарова архітектура побудови інформаційних систем
 9. Аналіз великих масивів даних
 10. Управлінські рішення в ІУС
 11. Дискретні структури
 12. Інтелектуальні управляючі системи і технологіъ
 13. Технічні засоби промислових систем збору та обробки даних
 14. Розподілені та паралельні бази даних (Distributed and Concurent Data Basas)