Про кафедру

Протягом багатьох років кафедра інформаційних управляючих систем забезпечує високий рівень якості підготовки фахівців відповідно до вимог підприємств і організацій, починаючи з інженера-електрика до аналітика комп’ютерних систем.

Основою такого успіху стала підготовка фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, що дозволило сформувати міцний кадровий потенціал не тільки нашої кафедри, а й факультету комп’ютерних наук, і університету в цілому.

Орієнтуючись на постійно зростаючі вимоги до рівня підготовки фахівців, викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-педагогічний рівень, удосконалюють методичне і матеріальне забезпечення, створюють нові лабораторії, видають підручники і навчальні посібники

Завідувач кафедри ІУС

Петров Констянтин Едуардович

Високий авторитет кафедри підтверджується участю викладачів, науковців, студентів в міжнародних і вітчизняних наукових конференціях і виставках, публікацією наукових статей і доповідей.

Кафедра інформаційних управляючих систем сьогодні складається з 6 професорів (з них 4 доктори технічних наук), 7 доцентів і 3 асистенти. Це досвідчені педагоги з високою науковою кваліфікацією і великим науково-педагогічним стажем, передають свій досвід молодим, які влилися в педагогічний колектив кафедри по закінченню університету.

Співробітники кафедри беруть участь в навчальному процесі на інших факультетах, готують студентів на заочному відділенні; організовано післядипломна освіта з елементами дистанційного навчання.

Кафедра готує і проводить олімпіади з дисциплін спеціальності, працюють 4 студентських гуртка.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри також є підготовка навчальних посібників і методичних видань для забезпечення навчального процесу. Співробітники кафедри беруть участь в розробці методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України.