Звіт секції № 6.2 2021 рік

ЗВІТ

секції № 6.2

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ТА ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

конференції № 6  «ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ»

з проведення 25-го Міжнародного молодіжного форуму

«РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

20 – 22 квітня 2021 р

 

 

Кількість учасників,

які присутні на засіданнях

Кількість

доповідей

з ХНУРЕ

45

40

з України (без ХНУРЕ)

Зарубіжні учасники

1

1

всього

46

41

 

  1. Кращі доповіді (нагороджені дипломами)

1-е місце:

Цвіркун О.А. (ІУСТм-20-1). Дослідження моделей та методів планування хірургічних операцій. Наук. кер. д.т.н., проф. Євланов М.В.

Сухоруков Д.А. (ІТУ-20-3). Перспективи використання квантових комп’ютерів в області хімії. Наук. кер. к.т.н. доц. Білова Т. Г.

2-е місце:

Літвінов О.О. (ІУСТм-20-1). Розробка метода побудови пояснень в рекомендаційній системі туристичного оператора. Наук. кер. д.т.н., проф. Чалий С.Ф.

Скляр В.О. (ІТКН-17-4). Розробка інформаційної технології обліку навчально-методичних матеріалів на кафедрі університету. Наук. кер. к.т.н., проф. Васильцова Н.В.

Ушанов А.Є. (ІТУ-20-3). Особливості методології проектного навчання в умовах дистанційної форми занять. Наук. кер. к. пед. н. доц. Шеховцова В.І.

Кузьма Є.А. (УПГІТм-20-1). Дослідження моделі та методів аналізу конфігурації ІТ- продукту. Наук. керівник д.т.н., проф. Євланов М.В.

Хоменко К.О. (ІУСТм-20-1). Дослідження оптимального набору показників продуктивності веб-базованої інформаційної системи. Наук. кер. д.т.н., проф. Євланов М.В.

3-е місце:

Ярмак В.В. (УПГІТм-20-1). Дослідження моделей і методів оцінки трудовитрат ІТ-проекту з розробки мобільних додатків. Наук. керівник д.т.н., проф. Євланов М.В.

Клюванський Є.Г. (ІТКН-18-6). Дослідження процесу керування ставками під час оптимізації контекстної інтернет-реклами. Наук. кер. к.т.н., проф. Васильцова Н.В.

Мащенко А.Р. (ІТУ-20-3). Використання відношень порядку при проведенні структуризації елементів інформаційних систем. Наук. кер. к.т.н., проф. Васильцова Н.В.

Короплясова А.А. (УПГІТм-20-1). Дослідження моделей та методів аналізу привабливості ІТ-проектів для державних закладів вищої освіти. Наук. кер. д.т.н., проф. Євланов М. В.

Потєхін С.В. (УПГІТм-20-1). Дослідження методів підтримки прийняття рішень при удосконаленні процесу розробки програмного забезпечення ІС. Наук. кер. д.т.н., проф. Чалий С.Ф.

  1. Інформація про активну участь студентів та наукових керівників у роботі секції (нагороджені грамотами)

Активну участь у роботі секції брали:

 

ПІБ наукового керівника

ПІБ студента

1

Білова Т.Г., к.т.н., доц.

Дергачова Д.К. (ІТУ-20-1)

Рязанова К.О. (ІТУ-20-2)

Шкредова Є.Я. (ІТУ-20-3)

2

Богатов Є.О. ас.

Мірошниченко А.А. (ІТКН-17-5)

3

Васильцова Н.В., к.т.н., проф.

Бабічева А.К. (ІТУ-19-2)

Ладний М.О. (ІТКН-17-4)

4

Євланов М.В., д.т.н., проф.

Кадигроб В.А. (УПГІТм-20-1)

5

Кудрявцева М.С.

Акулова А.О. (ІУСТм-20-1)

6

Левикiн В.М., д.т.н., проф.

Черевань М.М. (ІУСТм-20-1)

7

Панфьорова І.Ю., к.т.н., проф.

Паланджян Р.К. (УПГІТм-20-1)

Нечепоренко С.А. (гр. ІТУ-20-3)

Винник-Крупчан А.В. (гр. ІТУ-20-1)

8

Петров К.Е., д.т.н., проф.

Гонтаренко А.В. (ІУСТм-20-1)

 

 

Карпушенко О.О. (УПГІТм-20-1)

9

Саєнко В.І., к.т.н., проф.

Шаді Бархам (ІУСТим-20-1)

10

Чалий С.Ф., д.т.н., проф.

Захаров О.О. (ІТУ-19-2)

11

Шеховцова В.І.

Кисіль В.В. (ІТКН-17-5)

  1. Пропозиції в проект рішення Форуму

 

  1. Збільшився відсоток наукових робіт студентів, які мають експериментальні дослідження, реальну практичну реалізацію теоретичних розробок. Ряд наукових робіт представлений також на виставці технічної творчості молоді, яка проводилась в рамках форуму.
  2. В рамках роботи секції проведено попередні захисти основних положень магістерських робіт студентів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Керівник секції                                                       К Е Петров

Секретар секції                                                       Н.В. Васильцова