Освітня програма “Інформаційні технології управління”

Основними напрямками освітньої програми «Інформаційні технології управління» є:

  • інформаційні технології розробки та управління програмними проектами;
  • інформаційні технології управління й обробки великих даних (Big Data);
  • мережні й хмарні технології та Інтернет речей.

В процесі навчання вивчаються:

Візуальні мови та середовища розробки додатків, технології програмування на Java, технології управління якістю і тестування програмних продуктів, фреймворки Internet програмування, рефакторинг програмного забезпечення, технології стратегічного управління проектами, системи управління розподіленими базами даних, обробка великих даних, пошукові системи та SEO, мобільні технології та Internet of Things.

Ключові вміння і компетентності, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Інформаційні технології управління»:

  1. Проектування, розробка та впровадженням програмних та інформаційних систем з використанням ООП, Agile та каскадних технологій (C++, C#, ASP.NET, CoreJava, JDBC, Scrum, Waterfall, Канбан).
  2. Управління ІТ проектами з використанням проектних рішень на основі Prince2, Pmbox.
  3. Управління розробкою та просуванням мобільних систем та Web – додатків на основі технологій об’єктно-орієнтованого програмування, веб-сервісів та клієнт-серверних технологій баз даних (Java, JavaScript, Spring Framework, CSS, HTML, Web-services (SOAP, REST), Oracle, Pl/SQL, MySQL, MSSQL,Firebird).
  4. Управління якістю та автоматизація тестування програмного забезпечення(Jira, Trello, Jenkins).
  5. Комп’ютерна аналітика на основі обробки великих даних (MapReduce, Hadoop).
  6. Управління комп’ютерними мережами та віртуальними ресурсами в хмарних середовищах. Розробка додатків для хмарних середовищ та Інтернету речей FogComputing (MS Azure, Amazon AWS, IBM Cloud, GoogleCloud, PowerShell).
  7. Просування Web-базованих систем в мережі Інтернет та в соціальних мережах(SEO, SMM).

Випусник за освітньою програмою «Інформаційні технології управління» може працювати:
1. Менеджером проектів.

2. Розробником інформаційних технологій та систем управління.

3. Програмістом Java, C ++, C #, PHP.

4. Спеціалістом з QualityControl, QualityAssurance.

5. Розробником і адміністратором баз даних MySQL, Oracle.

6. Спеціалістом SEO.

7. Системним адміністратором.

8. Спеціалістом з хмарної обробки даних.

Навчальні плани

Навчальний план (ОПП, 2023)

Навчальний план (ОПП, 2022)

Навчальний план (ОПП, 2021)

Навчальний план (ОПП, 2020)

Навчальний план (ОПП, 2019)

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» (2023)

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» (2022)

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» (2021)

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» (2020)

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології управління» (2019)