Аспірантура

Кафедра веде підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями:

05.13.06 – Інформаційні технології. Наукові керівники: Левикін Віктор Макарович, Чалий Сергій Федорович, Євланов Максим Вікторович, Саєнко Володимир Іванович, Міхнов Дмитро Кондратович, Міхнова Аліна Володимирівна.

122 – Комп’ютерні науки. Наукові керівники: Левикін Віктор Макарович, Чалий Сергій Федорович, Євланов Максим Вікторович, Саєнко Володимир Іванович, Міхнов Дмитро Кондратович, Міхнова Аліна Володимирівна.

126 – Інформаційні системи та технології. Наукові керівники: Левикін Віктор Макарович, Чалий Сергій Федорович, Євланов Максим Вікторович, Саєнко Володимир Іванович, Міхнов Дмитро Кондратович.

У рамках наукового напрямку під керівництвом В.М. Левикіна були підготовлені та захищені такі дисертаційні роботи.

На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук:

 1. Чалий Сергій Федорович – «Автоматизоване управління бізнес-процесами. Моделі, методи та технології».
 2. Кузьомін Олександр Якович – «Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу та ліквідації надзвичайних природних ситуацій».
 3. Шевченко Ігор Васильович – «Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників».
 4. Євланов Максим Вікторович – «Моделі, методи та інформаційна технологія розробки архітектури складних інформаційних систем на основі функціональних вимог».

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Борисенко Віктор Петрович – «Метод побудови діалогових логіко-семіотичних засобів автоматизації імітаційного моделювання складних систем»;
 2. Борисенко Тетяна Іванівна – «Автоматизація синтезу проблемно-орієнтованого програмного забезпечення автоматизованих систем»;
 3. Скляров Олександр Якович – «Багаторівневі алгоритми вирішення задач оптимального управління динамічними системами»;
 4. Лосєв Михайло Юрійович – «Рішення задач оперативного контролю і керування на основі оцінки стану виробничої системи»;
 5. Нагучев Хамед Мадинович – «Розробка і дослідження системи автоматизації проектування інформаційної бази АСУ»;
 6. Колесникова Світлана Володимирівна — «Алгоритмічне забезпечення задач оперативно-виробничого планування роботизованого складального виробництва»;
 7. Лимар Сергій Іванович – «Розробка елементів апаратно-програмного забезпечення режиму реального часу в локальних АСУ»;
 8. Каук Віктор Іванович – «Дослідження та розробка алгоритмів переробки інформації частотно-інформаційних сигналів у підсистемах автоматизованих систем обробки інформації та управління»;
 9. Кобзєв Ігор Володимирович – «Моделі та алгоритми автоматизованого управління ремонтним виробництвом»;
 10. Євланов Максим Вікторович – «Розробка моделей і алгоритмів автоматизації створення та підтримки документообігу організаційних систем»;
 11. Міхаєвич Олексій Ігорович – «Елементи технології вироблення методів та формування алгоритмів розв’язання задач АСУ»;
 12. Айдаров Олександр Васильович – «Проблемно-орієнтована інтегрована технологія та засоби формування багатокритеріальних моделей функціональних задач в АСУ»;
 13. Сафван А.С. Аль Салаймех – «Моделі і алгоритми розробки логістичних інфор мацій но-управляючих систем»;
 14. Мохаммад Мухайрат – «Моделі, алгоритми і технологія розробки розподілених баз даних інформаційно-управляючих систем»;
 15. Петриченко Олександр В’ячеславович – «Моделі та алгоритми цільового програмування при розробці баз даних інформаційних систем»;
 16. Сімкіна Раїса Артемівна – «Моделі і алгоритми системи підтримки прийняття рішень з ремонтного обслуговування обладнання»;
 17. Кротюк Ірина Григорівна – «Моделі та інструментальні засоби системи оперативного керування виробництвом»;
 18. Ахмед Альбахлул – «Моделі структурно-об’єктної технології розробки інтерфейсного комплексу корпоративної інформаційної системи»;
 19. Костенко Олександр Петрович – «Моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної маркетингової системи»;
 20. Шевченко Ігор Васильович – «Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерського управління кар’єрним автотранспортом»;
 21. Неофітна Тетяна Михайлівна – «Категорна модель та метод поповнення ієрархічних баз знань предметних областей автоматизованих систем»;
 22. Кудрявцева Марина Сергіївна – «Моделі та інструментальні задачі контролю та управління електроенергетичним комплексом».
 23. Керносов Максим Андрійович – «Моделі та інформаційні технології адміністрування інформаційного комплексу автоматизованих систем».
 24. Черненко Микола Володимирович – «Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем».
 25. Гніденко Ольга Сергіївна – «Моделі, методи та інформаційна технологія процесного управління підприємством на основі збалансованих показників».

Під керівництвом М.В. Євланова, захищена дисертація:

1.Сердюк Наталія Миколаївна – «Математичні моделі, метод та інформаційна технологія моніторингу стану виробничого персоналу підприємства».

Під керівництвом В.І. Саєнко, захищені дисертації:

 1. Кліменко Олександр – «Моделі, алгоритми та технології організаційних систем з адміністративним управлінням».
 2. Голубєв Олександр – «Методи і технології адміністрування ресурсів в розподілених сервіс-орієнтованих інформаційних системах».
 3. Мохаммад Аль Раваджба (Йорданія) – «Моделі, алгоритми та технології менеджменту конфігурації комп’ютерної мережі».

Під керівництвом Д.К. Міхнова, захищені дисертації:

 1. Мохаммед К. Мохаммед – «Методи и моделі оцінки ефективності застосування бездротових сегментів в інформаційних системах».
 2. Саіф К. Мухамед – «Моделі і технологія вибору структури технічних засобів інформаційних систем».