Силабуси ОПП ІТУ

DevOps – технології менеджменту ІТ – інфраструктури організації.doc
DevOps-технології підтримки ІТ проектів.doc
SCADA-системи.doc
ІС та гнучкі технології управління проектами.doc
Інтелектуальні технології управління.doc
Інтелектуальні управляючі системи і технології.doc
Інформаційна безпека та захист інформаційних систем.doc
Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів.doc
Інформаційні технології обробки даних в ІУС.doc
Адміністрування та оптимізація баз даних.doc
Аналіз великих масивів даних.doc
Дискретна математика (ІТУ).doc
Дискретна математика (КНТ).doc
 
 
Ергономіка інформаційних систем.doc
Математичні методи дослідження операцій.doc
 
Методи оптимізації та дослідження операцій.doc
Методологія Agile розробки інформаційних систем.doc
Операційні системи та системне програмування.doc
Оптимізація комп’ютерних мереж.doc
Організація баз даних та знань.doc
Основи баз даних та знань.doc
Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право.doc
Патерни програмування і проектування.doc
Патерни та фреймворки internet програмування.doc
Пошукові системи та SEO.doc
Принципи проектування інформаційних систем.doc
Проектний аналіз в галузі IT.docx
 
Проектування інформаційних систем.doc
Рефакторинг програмного забезпечення.doc
Розподілені та паралельні бази даних.doc
Розробока та просування Web – базованих систем.doc
Системи управління розподіленими базами даних.doc
Системне програмування та операційні системи.doc
Сучасні технології баз даних, сховища даних та їх управління (BigData).doc
Сучасні технології баз даних.doc
Сучасні технології програмування Мова Python.doc
Телекомунікаційні технології в інформаційних системах.doc
Теорія інформаційних систем 122.doc
 
Технології кібербезпеки.doc
Технології стратегічного управління проектами.doc
Технології управління якістю та тестування програмних продуктів.doc
Управління командою проекту.doc
Управління портфелями проектів та програмами в галузі ІТ.doc
Управління розкладом і вартістю ІТ проектів.doc
 
Хмарова архітектура побудови інформаційних систем.doc