Наукові напрямки

Важливим напрямком діяльності кафедри є науково-дослідні роботи, тематика яких за роки існування кафедри охоплювала найрізноманітніші сфери життя і виробництва. Важливою частиною наукової діяльності кафедри стало участь в НДДКР зі створення Єдиної автоматизованої системи попередження та оповіщення населення про морських хвилях цунамі, яка здійснювалася під керівництвом професора В.В.Свірідова.

Співробітники кафедри займалися розробкою несучих конструкцій буйкових гідрофізичній станції ЕАСЦ, алгоритмів обробки інформації для автономних буйкових станцій, брали участь в декількох морських експедиціях, здійснили успішне впровадження своїх розробок. Ці та інші розробки стали базою для формування наукової школи-кафедри.

На даному етапі науковими напрямками кафедри є:

  • методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих і Web-базованих інформаційних систем;
  • моделювання та оптимізація управління бізнес-процесами;
  • математичне забезпечення інформаційних управляючих систем, ідентифікації та прогнозування стохастичних динамічних рядів в технічних і економічних системах;
  • технології проектування, адміністрування, моніторингу та менеджменту корпоративних мереж;
  • дослідження методів перетворення і передачі інформації в ІУС.

Науково-дослідницька робота, яка проводиться на кафедрі ІУС, є базою для підготовки кваліфікованих викладачів і фахівців з інформаційних управляючих систем та технологій. Ця робота проводиться в напрямках, пов’язаних з розробкою методів і підходів до проектування різних видів забезпечень для складних розподілених ІУС. Виконуються роботи по створенню апаратних і програмних засобів збору і обробки інформації в системах спеціалізованого контролю. Здійснюється науково-дослідницька робота з проектування систем автоматики і мікропроцесорних систем контролю і управління двигунами

Наукова школа

Методології, методи та інструментальні засоби розробки інтегрованих і Web-базованих інформаційних систем – д.т.н., проф. Левикін В.М.

Наукові напрямки діяльності викладачів і наукових співробітників кафедри ІУС

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, наук. ст. Науковий напрямок
Петров Констянтин Едуардович Зав. кафедри, д.т.н.
Методи прийняття рішень в організаційних системах.
Методи інтелектуального аналізу даних.
Левикін Віктор Макарович Професор, д.т.н. Методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих і web-базованих інформаційних систем.
Євланов Максим Вікторович Професор, д.т.н. Проблеми еволюційного проектування та управління проектуванням ІУС, розробка сховищ даних, інтеграція ІС і OLAP-технологій. Методологія управління проектами.
Чалий Сергій Федорович Професор, д.т.н. Моделювання розміркувань на основі прецедентів (Case-Based Reasoning).
Міхнов Дмитро Кіндратович Професор, к.т.н. Методи обробки і передачі інформації у спеціалізованих інформаційних і управляючих системах. Дослідження ефективності функціонування інформаційних систем.
Саєнко Володимир Іванович Професор, к.т.н. Технології проектування, адміністрування, моніторингу та менеджменту корпоративних мереж.
Васильцова Наталія Володимирівна Доцент, к.т.н. Інформаційні системи в управлінні персоналом, методи та інструменти управління проектною командою. Методи впровадження інформаційних систем в організаціях.
Доля Олена Євгеніївна

Доцент, к.т.н.

Методології управління проектами
Кудрявцева Марина Сергіївна Доцент, к.т.н. Інформаційні технології логістичного управління. Управління проектами. Нові технології програмування.
Міхнова Аліна Володимирівна Доцент, к.т.н. Дослідження і розробка спеціалізованих інформаційних і управляючих систем. Дослідження ефективності функціонування інформаційних систем.
Панфьорова Ірина Юріївна Доцент, к.т.н. Технології баз даних. Системи управління розподіленими базами даних.
Чала Оксана Вікторівна Доцент, к.е.н. Автоматизована побудова баз знань.
Шеховцова Вікторія Іванівна Доцент, к.пед.н. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства: проблеми, надійність, ефективність, сертифікація
Богатов Євген Олегович Асистент Розробка мобільних додатків
Кальницька Анжеліка Юріївна Асистент Управління бізнес-процесами, процесний підхід до управління організаційними об’єктами.
Малькова Ірина Анатоліївна Асистент Управління бізнес-процесами. Системи управління мережевою інформаційною технологією, інтелектуальні СППР
Чиркова Катерина Сергіївна Асистент Дослідження ефективності функціонування інформаційних систем.
Юр’єв Іван Олексійович Доцент, к.т.н. Методи, моделі, інформаційні технології управління інформаційними системами.