IT-компанії

Спільні проекти та програми

ProfITsoft

Прикладом активних міжнародних контактів є договір про співпрацю ХНУРЕ (кафедра ІУС), компанії VDataGmbH (Німеччина) і ТОВ «ПрофІТсофт» (Україна), результатом якого стало відкриття лабораторії Internet-технологій. У подальших планах – співпраця в області проектування і розробки інформаційних систем, а також формування груп студентів спеціальності ІУСТ, які паралельно з основною програмою проходять додатковий дворічний цикл навчання і вивчають спеціальні дисципліни. До речі, ТОВ «ПрофІТсофт» було створено молодими фахівцями – випускниками кафедри за участю компанії VDataGmbH.

FRUCT

Кафедра співпрацює з асоціацією FRUCT. Студенти, аспіранти та викладачі мають можливість брати участь у міжнародних конференціях, публікувати статті в наукових журналах і брати участь в конкурсах на отримання грантів на стажування і подальше навчання.

Parallax

Кафедра спільно з PARALLAX SOFTWARE SOLUTIONS INC. (Канада) планує реалізацію комплексу типових проектів в області Internet of Things. Студенти, аспіранти та викладачі матимуть можливість проведення макетних випробувань різних проектних рішень. Крім того студенти мають можливість брати участь в конкурсах на отримання грантів на стажування і подальше навчання.

IBM

З ініціативи кафедри підписано угоду про співпрацю між ХНУРЕ та компанією IBM WORLD TRADE CORPORATION, в рамках якої університет бере участь у програмі підтримки навчальних закладів IBM Academic Initiative.

Група викладачів кафедри є членами академічної програми IBM Academic Initiative, мають міжнародні сертифікати від компаній CISCO, MICROSOFT, IGIP (європейський інженер педагог).