План кафедри з науково-дослідної роботи студентів на 2021-2022 навч. рік

ПЛАН

кафедри Інформаційних управляючих систем (ІУС)

з науково-дослідної роботи студентів

на 2021-2022 навч. рік

Но-

мер

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

1

2

3

4

1

В студентських групах (спеціальність 122 Комп’ютерні науки: бакалаврський, магістерський рівень вищої освіти), провести бесіди про форми, особливості й перспективи науково-дослідної роботи студентів (НДРС) в університеті, на факультеті, кафедрі в поточному навчальному році (з урахуванням дистанційної форми навчання)

Вересень-

листопад

2021 р.

Відповідальний за НДРС

проф. Васильцова Н.В.,

куратори груп

2

В студентських групах УПГІТм-21-1, ІУСТм-21-1, ІУСТми-20-1, УПГІТм-20-1, ІУСТм-20-1 провести бесіди про особливості магістерської підготовки, про форми, особливості й перспективи НДРС. Організувати індивідуальну НДР зі студентами, які отримали бакалаврську підготовку поза ХНУРЕ

Вересень-

грудень

2021 р.

Відповід. за НДРС

проф. Васильцова Н.В.,

проф. Чалий С.Ф.,

проф. Євланов М.В.,

доц. Шеховцова В.І.

3

В студентських групах провести бесіди про НДРС, про участь в інноваційних проектах, інших наукових заходах (виставках тощо») (з урахуванням дистанційної форми навчання)

Вересень-

жовтень

2021 р.

Відповід. за НДРС

проф. Васильцова Н.В.,

куратори груп

4

Оформити стенд кафедри «Науково-дослідна робота студентів»

Вересень

2021р.

Відповід. за НДРС

проф. Васильцова Н.В.

5

Проводити постійне оновлення інформації про НДРС на стенді та сайті кафедри

Протягом

2021-2022

навч. року

Відп. за НДРС

проф. Васильцова Н.В.,

відповід. за ведення сайта кафедри

6

Інформувати студентів про студентські олімпіади, конкурси, конференції, виставки, брати участь в їх організації

Протягом

2021-2022

навч. року

Відповід. за НДРС

проф. Васильцова Н.В.

7

Здійснювати керівництво науковою роботою студентів з підготовки до опублікування статей (з урахуванням індивідуального плану викладача)

Протягом

2021-2022

навч. року

Викладачі кафедри

8

Здійснювати керівництво науковою роботою студентів з підготовки до участі в конференціях, форумах, семінарах, в тому числі й закордонних (з урахуванням індивідуального плану викладача)

Протягом

2021-2022

навч. року

Викладачі кафедри

9

Здійснювати керівництво науковою роботою студентів з  підготовки до участі у виставках (з урахуванням індивідуального плану викладача)

Протягом

2021-2022

навч. року

Викладачі кафедри

10

Брати участь у підготовці студентів до участі в конкурсах студентських наукових робіт (міських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних) (з урахуванням індивідуального плану викладача)

Протягом

2021-2022

навч. року

Викладачі кафедри

11

Провести олімпіади з дисциплін

– «Дискретна математика» (1 курс);

– «Організація баз даних і знань» (2курс).

Грудень 2021 р. –

травень

2021 р.

 

Проф. Васильцова Н.В.,

проф. Панфьорова І.Ю.

 

 

12

Організувати підготовку й проведення 2-го туру студентської олімпіади з комп’ютерних наук»

Жовтень-березень

2021-2022 р.

Проф. Васильцова Н.В.,

проф. Євланов М.В.,

проф. Чалий С.Ф.,

проф. Панфьорова І.Ю.

проф. Саєнко В.І., доц. Кудрявцева М.С.

13

Організувати роботу студентських гуртків:

– «Аналітик інформаційних систем»;

– «Управління ІТ-проектами»;

– «Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мереж»;

– «Дослідження ефективності функціонування інфор-маційних систем»;

– «Технології захисту інформації в ІУС»;

 

– «Розробка елементів ІУС з використанням методів і технологій машинного навчання»;

– «Розробка мобільних додатків»

Вересень

2021р.

Проф. Левикін В.М.

проф. Євланов М.В. проф. Васильцова Н.В.,

проф. Саєнко В.І.

проф. Міхнов Д.К.

доц. Міхнова А.В.

проф. Чала О.В.

ас. Малькова І.А.

проф. Чалий С.Ф.

ас. Кальницька А.Ю.

ас. Богатов Є.О.

14

Залучати студентів і аспірантів до роботи з держбюджетної та госпдоговірної тематики

Протягом

2021-2022

навч. року

Проф. Левикін В.М.,

проф. Чалий С.Ф.,

проф. Саєнко В.І.

проф. Євланов М.В.,

п.н.с. Неумивакіна О.Є

15

Організувати роботу секції в рамках конференції факультету КН на XXVІ Міжнародному молодіжному форумі «Радіоелектроніка і молодь в XXI столітті»

Жовтень

2021 р.

Зав. каф. Петров К.Е.,

проф. Васильцова Н.В.,

доц. Шеховцова В. І.

16

Постійно удосконалювати систему стимулювання позитивних результатів наукової роботи студентів на кафедрі

Протягом

2021-2022

навч. року

Зав. каф. Петров К.Е.,

проф. Васильцова Н.В.,

 

17

Провести семінари з участі аспірантів і студентів старших курсів, які навчаються за індивідуальним графіком (та працюють за фахом). Організувати проведення майстер-класу з IT (дистанційно)

Протягом

2021-2022

навч. року

Проф. Васильцова Н.В.,

проф. Панфьорова І.Ю.

18

Організувати зустрічі студентів зі співробітниками фірми ProflTsoft, ХОЦ служби крові, ЕРАМ, Soft Serve та організацій, з якими взаємодіє кафедра, з тематики «Досвід впровадження наукових розробок у виробництво»

Протягом

2021-2022

навч. року

Проф. Васильцова Н.В.,

проф. Міхнов Д.К.,

доц. Міхнова А.В.,

 докторант Петриченко О.В.

ас. Кальницька А.Ю.

 

Завідувач кафедри ІУС                                                                    К.Е. Петров

Відповідальний за організацію НДРС                                            Н.В. Васильцова