Студентська наука

Науково-дослідна робота студентів

Одним з напрямків діяльності кафедри ІУС є організація та проведення науково-дослідної роботи студентів (НДРС), яка здійснюється у формах:

  • підготовки та проведення науково-технічних заходів, таких як Всеукраїнська олімпіада з напряму «Комп’ютерні науки», Всеукраїнський конкурс зі спеціальності «Комп’ютерні науки», Міжнародних, Всеукраїнських, університетських науково-технічних форумів, конференцій, виставок, конкурсів, олімпіад та ін.;
  • підготовки та участі студентів в науково-технічних заходах (конференціях, виставках, конкурсах, олімпіадах тощо);
  • участі студентів у виконанні Міжнародних проектів, інноваційних проектів, держбюджетних, госпдоговірних тем (досліджень);
  • роботи студентів в наукових кружках і семінарах;
  • самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін зі спеціальності;
  • проведення студентами майстер-класів з сучасних напрямів використання інформаційних технологій;
  • волонтерської діяльності студентів при організації Міжнародних, Всеукраїнських, університетських науково-технічних заходів тощо;
  • організації зустріч студентів з співробітниками фірм і організацій, з якими взаємодіє кафедра ІУС;
  • організації зустріч студентів із співробітниками кафедри ІУС, аспірантами, докторантами з метою ознайомлення з історією науково-дослідної роботи на кафедрі, сучасним станом та перспективами цієї роботи.

За останні 10 років студенти кафедри ІУС двічі стали призерами Всеукраїнської олімпіади з напряму «Комп’ютерні науки».

Більш 200 експонатів було представлено на різних виставках технічної творчості молоді.

7 студентів здобули призові місця на Всеукраїнських та Регіональних конкурсах студентських наукових робіт.

Опубліковано більш ніж 40 статей і більш 530 тез доповідей на конференціях і форумах, в тому числі на міжнародних.