Анотації дисциплін

Дисципліни вільного вибору студента

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  122 – Комп’ютерні науки

Освітня програма: Комп’ютерні науки

 1. Теорія інформаційних систем
 2. Теорія організації
 3. Системи управління розподіленими базами даних
 4. Візуальні мови та середовища розробки додатків
 5. Патерни і фреймворки Internet-програмування
 6. Сучасні технології баз даних
 7. Математичне забезпечення інформаційних управляючих систем
 8. Патерни програмування і проектування
 9. SOA і патерни проектування
 10. Впровадження інформаційних управляючих систем
 11. Системи автоматизації документообігу
 12. Internet-технології та мова програмування JAVA
 13. Технології управління якістю і тестування програмних продуктів
 14. Пошукові системи та SEO
 15. Рефакторинг програмного забезпечення
 16. Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів
 17. Інформаційні системи в управлінні персоналом
 18. Технології логістичного управління
 19. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства
 20. Вбудовані системи і системи реального часу
 21. Автоматизація управління підприємством
 22. Геоінформаційні системи
 23. Адміністрування та оптимізація баз даних
 24. Технології стратегічного управління проектами
 25. SCADA-системи