Запрошуємо випускників продовжити своє навчання на кафедрі ІУС

Шановні випускники!

Запрошуємо Вас продовжити своє навчання на кафедрі ІУС. Пропонуємо Вам дві освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 − Комп’ютерні науки.

  1. Освітньо-професійна програма (ОПП) “Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)”, термін навчання 1 рік 4 місяці.
  2. Освітньо-наукова програма (ОНП) “Управління проектами в галузі інформаційних технологій (УПГІТ)”, термін навчання 1 рік 9 місяців.

Посилання на ПРОГРАМУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 122 − Комп’ютерні науки:

https://nure.ua/wp-content/uploads/2021/Admission_Board/Program/mag_122_2021.pdf