Чала Оксана Вікторівна

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, кандидат економічних наук, доцент

Чала Оксана Вікторівна

oksana.chala@nure.ua

Освіта та кар'єра

1997 р. – інженер-програміст, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем».

1999 р. – інженер-економіст Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті».

2008 р. – кандидат економічних наук; дисертація: «Удосконалення управління якістю продукції промислових підприємств залізничного транспорту на основі процесного підходу» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

2015 р. – доцент кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки

Навчальна робота

Лекційні курси:

Технології створення програмних систем

Технології захисту інформації

Пошукові системи та SEO

Сфера наукових інтересів

Автоматизована побудова баз знань в системах обробки інформації.

Публікації та патенти

  1. Левыкин В. М. Виділення реляційних залежностей бізнес-процесу на основі аналізу його логу/ В. М. Левыкин, О.В. Чалая //Наукоємні технології № 4 (32), 2016 – С. 405-409.
  2. Левыкин В. М. Метод актуализации знание-емких бизнес-процессов / В. М. Левыкин, О.В. Чалая // Вісник НТУ «ХПІ».  – 2016. № 45 (1217). – С. 65-69.
  3. Левыкин В. М. Метод экстернализации знание-емких бизнес-процессов/ В. М. Левыкин, О.В. Чалая // Вісник Академії митної служби України. – Серія : Технічні науки. – Дніпропетровськ. : АМСУ, 2016. – №1. –С.5-12.
  4. Левикин В. М., Чалая О.В. Модель знание-емкого бизнес-процесса для задач интеллектуального анализа процессов  УСиМ: Управляющие системы и машины, Киев, 2016. № 6. С. 59–66.
  5. Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів/ О.В. Чала // Наукоємні технології № 1 (33), 2017. – С. 53-59.
  6. Левикін В. М. Модель бази знань інформаційної системи процесного управління/ В. М. Левикін, О.В. Чала // Вісник НТУ «ХПІ». – 2017. – №28 (1250). – С. 74-78.
  7. Чала О.В. Принцип та метод еволюційної побудови бази знань на основі аналізу логів ІС процесного управління /О.В. Чала//Бионика интеллекта, 2017. – № 1(88) – С. 80-84.
  8. Чалый В. П. Зміна парадигми в метрології/ В.П. Чалий, О.В. Чала //  Метрологія та прилади. – 2017. – №6(62). – С. 42-46.
  9. Левикін В. М. Підхід до виявлення аномальної поведінки процессів в системах процесного управління на основі аналізу логів/ В. М. Левикін, О.В. Чала // Вісник НТУ «ХПІ». – 2017. – №55. – С. 77-81.
  10. Левикин В. М., Чалая О.В. Модель жизненного цикла знание-емкого бизнес-процесса  УСиМ: Управляющие системы и машины, Киев, 2017. № 1. С. 68–76,85.